Обществени поръчки преди 01.07.2014

Публична покана: Физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти при „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, разположени на територията на община Хасково.

 Публична покана: Избор на финансова институция за предоставяне на револвиращ кредит в размер до 930 000 (деветстотин и тридесет хиляди лева) лева на „В и К” ЕООД – гр. Хасково за оборотни средства на дружеството.Открита процедура:  Доставка на 10 броя нови автомобили с висока проходимост (4 х 4), с товарен отсек при условията на финансов лизинг, за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - гр. Хасково  

 Обявление

 Решение

На 17.07.2012 г. в 09:00 часа, ще бъде отворен плик №3, предлагана цена на участниците в открита процедура по Доставка на 10 броя нови автомобили с висока проходимост (4 х 4), с товарен отсек при условията на финансов лизинг, за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - гр. Хасково. Отварянето ще се проведе в стая 36 в управлението на ВиК ЕООД град Хасково.

 

Публична покана: Провеждане на профилактични прегледи на работещите във „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково

 

Публична покана: Възстановяване на улични платна и тротоари за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково

 

 

Открита процедура: „Доставка на асфалтобетон плътна смес и студена асфалтова смес за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково”

Решение

Обявление

На 03.10.2012 г. в 08:30 часа, ще бъде отворен плик №3 „предлагана цена“ на участниците в открита процедура  за „Доставка на асфалтобетон плътна смес и студена асфалтова смес, за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - гр. Хасково“. Отварянето ще се проведе в стая 36 в управлението на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, град Хасково.

 

Открита процедура: "Доставка на аварийни скоби за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, гр. Хасково

Решение

Обявление

На 23.10.2012 г. в 10:00 часа, ще бъде отворен плик №3 „предлагана цена“ на участниците в открита процедура  за „Доставка на аварийни скоби, за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - гр. Хасково“. Отварянето ще се проведе в стая 36 в управлението на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, град Хасково.

 

Публична покана: Пренавиване и ремонт на електрически двигатели за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, гр. Хасково

Документация

 

Публична покана: Извършване на застрахователни услуги - „Гражданска Отговорност” и „Каско” за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково

Документация

 

Публична покана: „Периодична доставка на масла и смазочни материали по заявки, в зависимост от портебностите на възложителя за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД,гр. Хасково”

Документация

 

Публична покана: Извършване на застрахователнa услугa - „Гражданска Отговорност” за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково

Документация

 

Публична покана: „Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на телекомуникационни услуги по стандарта на GSM за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково”

Документация

Приложение 2

 

Публична покана: „Разработка на нови модули към информационна система на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково”

Документация

Техническо задание /Приложение 1/

 

Публична покана: „Доставка на електроматериали за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково”.

Документация

Приложение 2

 

Открита процедура: "Доставка на тръби и фасонни части, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД - гр. Хасково"

Обявление

Решение

Разяснение

На 07.02.2013 г. в 10:00 часа, ще бъде отворен плик №3 „предлагана цена“ на участниците в открита процедура с предмет „Доставка на тръби и фасонни, за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - гр. Хасково“. Отварянето ще се проведе в стая 33 в управлението на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, ул. Сакар - 2, град Хасково.

 

Открита процедура: "Ремонт на сондажни помпи и помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково"

Обявление

Решение

Приложение Nо 4

На 27.02.2013 г. в 09:00 часа, ще бъде отворен плик №3 „предлагана цена“ на участниците в открита процедура с предмет „Ремонт на сондажни помпи и помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“. Отварянето ще се проведе в стая 33 в управлението на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, ул. Сакар - 2, град Хасково.

 

Публична покана: Ремонт на леки автомобили за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково

Документация

 

Открита процедура: Доставка на електроматериали за нуждите на  „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково

Обявление

Решение

Приложение Nо 4

Разяснение

Разяснение 2

На 21.05.2013 г. в 10:00 часа, ще бъде отворен плик №3 „предлагана цена“ на участниците в открита процедура с предмет „Доставка на електроматериали за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“. Отварянето ще се проведе в стая 33 в управлението на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, ул. Сакар - 2, град Хасково.

 

Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково

Обявление

Решение

Разяснение

Разяснение 2

На 26.06.2013 г. в 10:00 часа, ще бъде отворен плик №3 „предлагана цена“ на участниците в открита процедура  за „Доставка електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“. Отварянето ще се проведе в стая 33 в управлението на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, град Хасково.

 

Публична покана: Извършване на застрахователна услуга - „Гражданска отговорност” за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково

Документация

Приложение No 1

 

Публична покана: Избор на финансова институция за предоставяне на кредит в размер на 650 000 лева на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково за оборотни средства на дружеството

Приложение No 1

 

Публична покана: Доставка на ЖИБА, по заявки в зависимост от портебностите на Възложителя, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД

Документация

 

Публична покана: Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти при „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково

Документация

 

Публична покана: Извършване на застрахователна услуга - „Каско” за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково

Документация

Приложение No1

 

Публична покана: Доставка на натриев хипохлорит по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково

Документация

 

Публична покана: Реконструкция /част електро/ и автоматизация на помпени станции в район Свиленград при  „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково

Техническо задание

 

Публична покана: Извършване на застрахователна услуга - „Трудова злополука” за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково

Документация

 

Публична покана: Санитарно почистване на тръбни кладенци за нуждите на „В и К” ЕООД, гр. Хасково

Документация

 

Публична покана: Доставка на авточасти по заявки, в зависимост от портебностите на възложителя за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково

Документация

 

Публична покана: Доставка на чакъл, по заявки в зависимост от портебностите на Възложителя, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково.

Документация

 

Публична покана: Доставка на асфалтобетон плътна смес и студена асфалтова смес за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково

Документация

 

Публична покана: „Оборудване на моторни превозни средства, собственост на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково, със система за мониторинг и контрол на горивото”.

Документация

 

Открита процедура: Доставка на водопроводно оборудване за нуждите на

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково

Обявление:

Решение:

 

Публична покана: „Извършване на застрахователни услуги - „Гражданска Отговорност”, Застраховка „Имущество“ и застраховка „Трудова злополука“ за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково” 

Документация 

 

Открита процедура: „Доставка на аварийни скоби за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково” 

Обявление

Решение

 

Открита процедура: „Доставка тръби и фитинги, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД - гр. Хасково, по обособени позиции”

Обявление

Решение

Разяснение

На 15.01.2014 г. в 09:00 часа, ще бъде отворен плик №3 „предлагана цена“ на участниците в открита процедура  за „Доставка на водопроводно оборудване, за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - гр. Хасково“. Отварянето ще се проведе в стая 51 в управлението на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, град Хасково.

 

На 19.02.2014 г. в 10:00 часа, ще бъде отворен плик №3 „Предлагана цена“ на участниците в открита процедура с предмет „Доставка тръби и фитинги, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД - гр. Хасково, по обособени позиции“. Отварянето ще се проведе в стая 51 в управлението на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, ул. Сакар - 2, град Хасково.

Публична покана: „Доставка на натриев хипохлорит по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково”

Документация

Публична покана: Извозване на отпадък 190805 за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково

Документация

Публична покана: Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти при „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково

Документация

Публична покана: Доставка на електроматериали за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково.

Документация

Публична покана: Реконструкция /част електро/ и автоматизация на помпени станции в район Села и район Харманли при „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково

Документация

Разяснение

Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково

Обявление

Решение

Разяснение

Уважаеми господа,

 На 08.08.2014 г. в 16:00 часа, ще бъде отворен плик №3 „предлагана цена“ на участниците в открита процедура с предмет „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково“. Отварянето ще се проведе в стая No 51, ет. 5 в управлението на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, ул. Сакар No 2, град Хасково.

Открита процедура: Доставка на електроматериали за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково

Обявление

Решение

Разяснение

Уважаеми господа,

 На 08.08.2014 г. в 15:00 часа, ще бъде отворен плик №3 „предлагана цена“ на участниците в открита процедура с предмет „Доставка на електроматериали за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково“. Отварянето ще се проведе в стая No 51, ет. 5 в управлението на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, ул. Сакар No 2, град Хасково.

Публична покана: „Доставка на асфалтобетон плътна смес и студена асфалтова смес за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково”

Документация

Публична покана: „Доставка на чакъл, по заявки в зависимост от портебностите на Възложителя, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково”

Документация

Публична покана: „Третиране и обеззаразяване на утайка 190805 чрез биологични модули, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково”

Документация

Публична покана: „Пренавиване и ремонт на електрически двигатели за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково”

Документация

Публична покана: „Ремонт на силови трансформатори за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково

Документация

Публична покана: „Доставка на асфалтобетон плътна смес и студена асфалтова смес - по обособени позиции, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково”

Документация

Протокол

Публична покана: Извозване на отпадък 190805 за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково

Документация

Публична покана: Доставка на чакъл за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково.

Документация

 

Последни новини