Ръководство

Ръководството на ВиК от създаването до момента:

1956-1981 г.

Директор - инж. З. Широков
Гл.инженер - инж. Л. Лафчев
Гл. счетоводител - Н. Томов

 

1981-1993 г.

Директор - инж. Ем. Ватралов
Гл.инженер - инж. Ст. Матев
Гл. счетоводител - Я. Господинов

 

1993-2003 г.

Управител - инж. М. Киримова
Гл.инженер - инж. К. Калинов
Гл. счетоводител - Х. Петров

 

2003-2004 г.

Управител - инж. Ал. Добрев
Гл.инженер - инж. К. Калинов
Гл. счетоводител - Ив. Бончев

 

2004-2006 г.

Управител - Георги Узунов

Гл.инженер - инж. К. Калинов
Гл. счетоводител - Ж. Ламбова 

 

2006-2010г

Управител - инж. Атанас Бързев
Гл.инженер - инж. Л. Атанасова
Гл. счетоводител - Ж. Ламбова

 

2010г – 2013 г.

Управител - инж. Петко Стойчев

Гл. инженер – инж. Н. Каракехайов

Гл. счетоводител – Н. Стефанова

2013г – 2015г

Управител - инж. Атанас Бързев
Гл. инженер - инж. Н. Каракехайов
Гл. счетоводител - Ж. Ламбова

2015г – 2021г

Управител - инж. Тодор Марков
Гл. инженер - инж. Н. Каракехайов
Гл. счетоводител - Снежана Маркова

07.09.2021г – до 07.10.2021г

Управител - Борис Кирилов Бусаров
Гл. инженер - инж. Л. Лозев
Гл. счетоводител - Снежана Маркова

07.10.2021г – до момента

Управител - инж. Божидар Желязков
Гл. инженер - инж. Н. Каракехайов
Гл. счетоводител - Снежана Маркова

Последни новини

 • Съобщение

  Поради изтичане срока на действие на разрешително за водовземане от подземни… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № Ц-32 от 30.12.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с актуалиация на база данни в дейност "Инкасо". За… (още)

 • Съобщение

  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на… (още)