Бюлетин „Съобщения“

 • Съобщение

  ВиК - Хасково уведомява своите клиенти, че поради аварийно прекъсване на електроподаването към съоръжения на дружеството от страна на електроразпределителното дружество, с нарушено водоподаване ще бъдат следните населени места: с.Левка, с.Младиново и с.Костур в община Свиленград; с.Дрипчево, с.Изворово, с. Браница и с. Черепово в община Харманли; с.Васково и с.Оряхово в…
 • Съобщение

  ВиК - Хасково уведомява своите клиенти, че поради прекъсване на електроподаването към съоръжения на дружеството от страна на електроразпределителното дружество, в резултат на неблагоприятното време, с нарушено водоподаване са следните помпени станции и населени места: ПС "Северна зона" и ПС "Извора", с. Александрово и с. Стойково в община Хасково; с.…
 • Започват строителни дейности по подмяна на главен водопровод в ж.к. "Бадема"

  (гр. Хасково)

  ВиК - Хасково уведомява своите клиенти от ж.к. "Бадема"/ западната част/, че поради започване на строителни дейности по подмяна на уличен водопровод, по проект на община Хасково, на 22.11.2023г. от 9:00ч., ще бъде спряно водоподаването. Нормалното водоподаване ще бъде възстановено след приключване на строително-монтажните работи, което се очаква да стане в…
 • Съобщение

  РЗИ Хасково потвърди, че съдържанието на уран във водата във водоснабдителните мрежи на гр.  Харманли, селата Надежден и Остър камък, е в нормите и може да бъде използвана за питейно - битови нужди.  В съответствие с горното, ВиК Хасково ще преустанови осигуряването на вода с водоноски за гр. Харманли, с. Надежден и с. Остър камък.
 • Съобщение

  ВиК Хасково уведомява своите клиенти от ж.к. "Орфей" в гр. Хасково, че водоподаването там ще бъде нарушено, поради възникнала авария в района на помпена станция „Висока зона”, по довеждащ водопровод към кула „Север”, диаметър 1000 мм, стомана.  Повредата е локализирана и екип на дружеството работи за нейното отстраняване.  …
 • Съобщение

  Поради прекъсване на електроподаването от страна на електроразпределителното дружество на помпена станция "Източна зона" в гр. Хасково, ще бъде нарушено водоснабдяването на клиентите на дружеството  в Източна индустриална зона и част от централна градска част от 10:00 на 01.11.2023 г до възстановяване на електроподаването към съоръженията на ВиК оператора.
 • Съобщение

  Ограничава се употребата на вода за питейно битови нужди и приготвяне на храна в гр. Харманли, с. Надежден и с. Остър камък В изпълнение на задълженията си за осигуряване на качеството на подаваната питейна вода, ВиК – Хасково  извършва стриктен мониторинг и контрол на качеството на водата по показатели в съответствие с изискванията на Наредба №9 за…
 • Съобщение

  ВиК Хасково уведомява своите клиенти от гр. Свиленград, че ще бъде извършен авариен ремонт на напорен водопровод етернит, DN 400, подаващ вода от помпена станция Свиленград до напорен резервоар Свиленград. За изпълнение на необходимите строително - ремонтни дейности ще бъде спряно водоподаването към гр. Свиленград на 03.10.2023 г до приключване на ремонта.  ВиК Хасково…
 • Съобщение

  ВиК Хасково уведомява своите клиенти в кв. Дружба - ул. „Дунав” – в участъка от бул. „Раковски” до бул. „Васил Левски”, ул. Булаир, ул. „Ген. Колев”, ул. „1-ви май” и ул. „Пролетарска”, че в изпълнение на подадена заявка на външен инвеститор, изграждащ нов търговски център на ул „Дунав”,…
 • Съобщение

  ВиК Хасково уведомява своите клиенти от гр. Свиленград, че ще бъде извършен авариен ремонт на хранителен водопровод етернит, DN 300, свързващ напорния резервоар с водопроводната мрежа на гр. Свиленград. За изпълнение на необходимите строително - ремонтни дейности ще бъде спряно водоподаването към гр. Свиленград в 10:00 часа на 25.09.2023 г до приключване на работите. …

Последни съобщения