Свободни работни места

Ръководител район Харманли

Техник, ВиК за район Харманли

Машинист на багер за район Хасково

Електромонтьор за район Тополовград

Електромонтьор за район Ивайловград

Водопроводчик

Енергетик

Ако проявявате интерес към обявените позиции, изпратете своя автобиография на e-mail: HR@vik.haskovo.com или заповядайте на място в отдел „Човешки ресурси”!

За контакт или допълнителна информация: 038 / 50 16 47

Всички предоставени от Вас данни, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор!

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю!

 

"ВиК" ЕООД Хасково предоставя равни възможности на кандидатите за работа и на всички свои служители независимо от народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на психически или физически увреждания, както и различия в срока на договора и продължителността на работното време.

Последни новини

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № Ц-32 от 30.12.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с актуалиация на база данни в дейност "Инкасо". За… (още)

 • Съобщение

  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на… (още)

 • Съобщение

  По повод на изнесената днес, на сайта на Областна администрация информация, е… (още)