С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„ВиК” ЕООД гр. ХАСКОВО,  уведомява всички свои абонати от кв.”КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА” / ГАРАТА/ в гр. Свиленград,че ще бъде

        ПРЕУСТАНОВЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО  В КВАРТАЛА 

по искане на фирмата изпълнител по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград” на обект Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в кв. „ГЕБРАН” и кв.”КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА” в гр. Свиленград във връзка с готовноста им за пресвързване на новоизградените участъци към съществуващата водопроводна мрежа.

Поради това  на основание чл.41 ал.2. т. 7 от Наредба №4  за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни мрежи

 ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ДНИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

-        на 21.01.2014г. /вторник/ – от 09.00ч. до 17.00 ч.

-        на 22.01.2014г. /сряда/ – от 09.00ч. до 17.00 ч.

-        на 23.01.2014г. /четвъртък/ – от 09.00ч. до 17.00 ч.

 

в кв.”КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА” / ГАРАТА/ в гр. Свиленград.

Последни новини