С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои абонати в кв.”ГЕБРАН”, в гр. Свиленград, че ще бъде преустановено водоподаването  по искане на фирмата изпълнител по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград” на обект Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в кв. „ГЕБРАН” и „КАП. П. ВОЙВОДА” в гр. Свиленград във връзка с готовноста им за пресвързване на новоизградените участъци на ул.”Кавала” към съществуващата водопроводна мрежа .

Поради това  на основание чл.41 ал.2. т. 7 от Наредба №4  за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни мрежи  ще бъде спряно водоподаването:

-        на 11.01.2014г. /събота/ – от 09.00ч. до 17.00 ч.

в района на кв. „ГЕБРАН”  / при съществуваща техническа възможност спирането на водата ще бъде само в района на ул.”Кавала”/

Последни новини