С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои абонати от кв.”ГЕБРАН” /малкият квартал/ между бул. „България” и ул. „Суворов” в гр. Свиленград, че ще бъде преустановено водоподаването  по искане на фирмата изпълнител по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград” на обект Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в кв. „ГЕБРАН” и „КАП. П. ВОЙВОДА” в гр. Свиленград

-        на 10.12.2013г. /вторник/ – от 09.00ч. до 17.00 ч.

Последни новини