УВЕДОМЛЕНИЕ

„ВиК” ЕООД гр. Хасково - район гр. Свиленград уведомява, че ”Досков” ООД   фирма изпълнител на довеждащ водопровод до „Митнически ТИР терминал” в гр. Свиленград  кв. „Капитан П. Войвода” има готовност за пресвързване му към съществуващата водопроводна мрежа,  поради което  на основание чл.41 ал.2. т. 7 от Наредба №4  за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни мрежи – от 14.09.2004г. -  последно  изм. и доп., от 17.08.2012 г.,   ще бъде спряно водоподаването:

     на 25.09.2013г. /сряда/ – от 08.30ч. до 16.30 ч. в :

 

                  - в  района на кв.„Кап. Петко войвода” /гарата/

Последни новини