УВЕДОМЛЕНИЕ

„ВиК” ЕООД гр. Хасково - район гр. Свиленград уведомява, че исканото спиране на водоподаването планувано за 17.09.2013 г. не се състоя по вина на  „Железопътна инфраструктура 2011”   фирмата изпълнител по проект „Лот 2, Харманли- Свиленград”.  Отново по тяхно искане е планирано ново такова за извършване на СМР на км. 298+897 от железопътното трасе засягащо водопровод Ст  Ф89 захранващ района на ГКПП „Капитан П. Войвода”, поради което  на основание чл.41 ал.2. т. 7 от Наредба №4  за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни мрежи – от 14.09.2004г. -  последно  изм. и доп., от 17.08.2012 г.,   ще бъде спряно водоподаването:

на 19.09.2013г. /четвъртък/ – от 09.00ч. до 17.00 ч.

както следва :

                  - ГКПП „Кап. Петко войвода”

                  - всички заведения, магазини, офиси в района на паркинга пред ГКПП „Капитан П. Войвода”

                  -  Винарна изба „Катаржина”

                  - заведения и офиси в района на лъв чешма, захранени от водопровод Ст Ф89.

Последни новини