УВЕДОМЛЕНИЕ

„ВиК” ЕООД гр. Хасково уведомява всички свои абонати в кв.”Изгрев,” в гр. Свиленград, че ще бъде преустановено водоподаването  по искане на фирмата изпълнител по проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград” на обект Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа в кв. „Изгрев” гр. Свиленград във връзка с готовноста им за пресвързване на новоизградените участъци към съществуващата водопроводна мрежа в квартала .

Поради това  на основание чл.41 ал.2. т. 7 от Наредба №4  за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни мрежи – от 14.09.2004г. -  последно  изм. и доп., от 17.08.2012 г.,   ще бъде спряно водоподаването както следва:

-        на 30.08.2013г. /петък/ – от 09.00ч. до 17.00 ч.

в района на кв. „Изгрев” :

                  - всички блокове /бл.№3, бл. №4, бл. №5, бл. №6, бл. №7, бл. №8 и бл. №9/, заведения , магазини, обществени и учебни сгради  в кв. „Изгрев” заключени  между улици „Христо Попмарковов”, „Васил Левски”, „Сан Стефано” /околовръстното/ и ул. „Академик Желязков”.

                 - всички заведения, магазини, жилищни и обществени сгради  по ул.”В. Левски” от пресичането и с  ул.”Христо Попмарков” и ул. „Сан Стефано” както и по самата ул. „Христо Попмарков”,  и гаражите на СМК.

Последни новини