СЪОБЩЕНИЕ

Със заповеди  РД-03-1/10.04.2024г и РД-03-2/10.04.2024г.  РЗИ Хасково потвърди, че съдържанието на уран във водата във водоснабдителната мрежа на селата Сърница и Сусам е в нормите и може да бъде използвана за питейно - битови нужди.  В съответствие с горното, от 11.04.2024г. ВиК Хасково ще преустанови осигуряването на вода с водоноски за селата Сърница и Сусам

Последни новини