Съобщение

По повод на изнесената днес, на сайта на Областна администрация информация, е необходимо да се поясни, че тя е публично достъпна през цитирания времеви период, чрез сайта на дружеството и електронните платформи за обществени поръчки. Всеки заинтересован субект е имал възможност да се запознае с копираната от Областна администрация информация.

Уронването на престижа на дружеството, създава негативни нагласи в обществото срещу дейността на ВиК оператора, което е в ущърб на всички потребители на тази все по-дефицитна суровина от жизнено важно значение.

Във връзка с горното е необходимо Областна администрация да съсредоточи ресурса си върху реалните проблеми в сектора по примера на голяма част от другите Областни администрации, които работят в синхрон със съответния ВиК оператор!

Последни новини

 • Съобщение

  Поради изтичане срока на действие на разрешително за водовземане от подземни… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № Ц-32 от 30.12.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с актуалиация на база данни в дейност "Инкасо". За… (още)

 • Съобщение

  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на… (още)