Съобщение

Уважаеми потребители,

Във връзка с изнесени по-рано през деня публикации в медиите, Ви уведомяваме, че към днешна дата дружеството няма неплатени задължения към доставчици на електроенергия и към настоящия момент няма опасност от принудително спиране на електрозахранването на обекти на дружеството.

Последни новини

 • Съобщение

  Поради изтичане срока на действие на разрешително за водовземане от подземни… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № Ц-32 от 30.12.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с актуалиация на база данни в дейност "Инкасо". За… (още)

 • Съобщение

  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на… (още)