Уведомление

„ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на обособената територия, оповестява на потребителите, че на основание на чл. 19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги ще внесе заявление за утвърждаване на цени на ВиК услуги за 2020 г. и одобряване на цени на ВиК услуги за 2021 г., във връзка с представен за одобряване бизнес план за развитие на дейността на дружеството за регулаторен период 2017-2021 г.

Предложени са за утвърждаване цени на ВиК услуги за 2020 г. и одобряване от КЕВР на цени на ВиК услуги за 2021 г., без ДДС:

Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м

2020 г.

2021 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

2.390

2.398

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

0.118

0.114

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

 

 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 

0.413

0.422

Промишлени и стопански    

 степен на замърсяване 1

0.480

0.489

степен на замърсяване 2

0.666

0.679

степен на замърсяване 3

1.005

1.024

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор  

0.000

0.000

Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества

0.000

0.000

 

Последни новини

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № Ц-32 от 30.12.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с актуалиация на база данни в дейност "Инкасо". За… (още)

 • Съобщение

  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на… (още)

 • Съобщение

  По повод на изнесената днес, на сайта на Областна администрация информация, е… (още)