Уведомление

„ВиК” ЕООД, гр. Хасково уведомява своите потребители, че поради реализиране на  инвестиционен обект на ЕVN от  КЕЦ Свиленград, а именно  подмяна  на стълбове и проводник в района  на гр. Свиленград,  захранващ и ПС Момково  , помпена станция Момково преминава към режим на ток на 13.04.2020г. и 14.04.2020г.

В рамките на тези два дни от 09.00 ч. до 16.00 ч., електрозахранването към ПС Момково ще бъде спряно. „ВиК” ЕООД гр. Хасково е изготвило график, съобразен с графика на електроразпределителното дружество с цел подаване на необходимите количества вода за 19 населени места в община Любимец, община Харманли и община Свиленград но е възможно липсата на електроенергия да доведе до нарушение на водоподаването.

В нормални условия ПС Момково работи 24 часа непрекъснато, подавайки вода за 19 населени места от 3 общини:

 -в район Харманли- с.Дрипчево, с.Изворово, с. Черепово и с. Браница

 -в район Любимец – с Васково и с. Оряхово

 -в район Свиленград- с. Момково, с.Младиново, с. Костур, с.Пъстрогор, с. Левка, с. Димитровче, с. Р. Могила, с. Мустрак, с. Чернодъб, с. Щит, с. Пашово, с. Михалич и с. Сладун.

Последни новини

 • Съобщение

  "Водоснабдяване и канализация" ЕООД уведомява своите клиенти, че… (още)

 • Уведомление

  „Водоснабдяване и Канализация„ ЕООД гр. Хасково, в качеството си… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с помътняване на водата в някои райони на гр. Свиленград, през… (още)

 • Уведомление

  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на… (още)

 • Уведомление

  „ВиК” ЕООД, гр. Хасково уведомява своите потребители, че поради… (още)