Уведомление

„ВиК” ЕООД гр. ХАСКОВО, на основание чл.41 ал.3. т. 7 от Наредба №4  за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни мрежи, уведомява всички свои абонати , че по искане на фирмата изпълнител по подмяна на част от водопроводната мрежа  в с. Студена общ. Свиленград и във връзка с готовността им за пресвързване на новоизградените участъци към съществуващата водопроводна мрежа -  ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО ВОДОПОДАВАНЕТО:

    на 10.04.2020г. /петък/ – от 09.00ч. до 17.00 ч. в с. Студена

Последни новини

 • Съобщение

  Поради изтичане срока на действие на разрешително за водовземане от подземни… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № Ц-32 от 30.12.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с актуалиация на база данни в дейност "Инкасо". За… (още)

 • Съобщение

  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на… (още)