Съобщение

„ВиК” ЕООД Хасково

с превантивни мерки за предотвратяване на разпространението на корона вирус

Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 /корона вирус/ на територията на Република България и предприетите от Правителството противоепидемични мерки, „ВиК”  ЕООД Хасково, призовава временно всички потребители на ВиК услуги, на които не са монтирани  измервателни уреди /водомери/ за дистанционен отчет, да предоставят месечните си показания чрез:

lubimec@vik.haskovo.com,   madjarovo@vik.haskovo.com,   simeonovgrad@vik.haskovo.com,   topolovgrad@vik.haskovo.com,   ivailovgrad@vik.haskovo.com,   stambolovo@vik.haskovo.com;

На тези, които не направят това в рамките на месечния график, ще им се начислява количество вода, което се определя по реда на чл. 35, ал. 2 от Наредба № 4- на база средно месечна консумация от предходния период.

След отпадане на забраната и възстановяване на режима на работа на отчетниците, ще бъде извършен изравнителен отчет на Вашите измервателни уреди.

Начислените суми вода могат да се заплатят по следните начини.

 • плащане по банков път по банкова сметка на дружествотo:

IBAN: BG05BPBI81701600851410,  BIC: PBPIBGSF, Банка: Юробанк България АД (Пощенска банка), като при плащането в платежния документ следва да упоменете трите имена на титуляра на партидата, абонатен номер или № на партида.

 • плащане онлайн през компютър, лаптоп или телефон чрез платформата за разплащане E-pay;
 • плащане в офис на Изипей;
 • плащане в брой в клон на Български пощи;
 • плащане в брой на касите на ВиК.

Дружеството доставя вода на своите потребители изцяло чрез помпени агрегати от подземни води, които консумират ел. енергия. Незаплащането на Вашите задължения към „ВиК” ЕООД Хасково, ще доведе до невъзможност на дружеството да погасява своите задължения към доставчиците на ел. енергия.

Приканваме Ви да заплащате в срок дължимите суми за изразходваната от Вас вода, с което ще се осигури ритмичност на постъпленията за дружеството и съответно ритмичност в плащанията към доставчиците на ел.енергия. Освен това всяко забавяне на плащанията от Вас ще натовари Вашият бюджет на по-късен етап.

 

           ВиК  Ви пожелава

             БЪДЕТЕ ЗДРАВИ !

Последни новини

 • Съобщение

  ВиК – Хасково уведомява своите клиенти на ул. „Цар Самуил”,… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС, „ВиК” ЕООД… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № Ц-29 от 22.12.2023 г. за утвърждаване на цени… (още)

 • Съобщение

  Авариен ремонт на водопровод по ул. „Странджата” в гр. Хасково.… (още)

 • Съобщение

  Поради изтичане срока на действие на разрешително за водовземане от подземни… (още)