Съобщение

„ВиК” ЕООД Хасково с превантивни мерки за предотвратяване на разпространението на корона вирус.

 

Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19/корона вирус/ на територията на Република България и предприетите от Правителството мерки за защита от вируса „ВиК”  ЕООД Хасково, призовава временно всички потребители на ВиК услуги на които не са монтирани  измервателни уреди/водомери/ за дистанционен отчет да изнасят месечните си показания извън жилищата си.

 

Дружеството „ВиК” ЕООД Хасково е създало възможност за предоставяне на показанията на посочените телефони, сайта на Дружеството или имейл адреси, като следва:

1.за р-н Хасково:

тел: 038/501627 и 038/501628, e-mail: prodajbi@vik.haskovo.com

 

2.за р-н Села:

тел: 038/501626, e-mail: sela@vik.haskovo.com

 

3.за р-н Харманли:

тел: 0893/620259, e-mail: harmanli@vik.haskovo.com

 

4.за р-н Свиленград:

тел: 0379/71120, e-mail: svilengrad@vik.haskovo.com

 

5.за р-н Любимец:

тел: 0893/620268, e-mail: lubimec@vik.haskovo.com

 

6.за р-н Маджарово:

тел: 03720/2264, e-mail: madjarovo@vik.haskovo.com

 

7.за р-н Симеоновград:

тел: 0894/627009, e-mail: simeonovgrad@vik.haskovo.com

 

8.за р-н Ивайловград:

тел: 0892/211292, e-mail: ivailovgrad@vik.haskovo.com

 

9.за р-н Стамболово:

тел: 0896/784200, e-mail: stambolovo@vik.haskovo.com

 

10.за р-н Тополовград:

тел: 0882/271645, e-mail: topolovgrad@vik.haskovo.com

 

При подаване на показания следва да бъдат упоменати титуляр на партида, точен адрес, абонатен номер/партида/, показания.

 

На всички потребители, които нямат тази възможност ще им бъде начислена служебна консумация спрямо предходния месец съгласно чл.35, ал.2 от Наредба № 4.

 

Ограничителните мерки, въведени със заповед на управителя на "ВиК” ЕООД Хасково, ще са в сила до отпадане на опасността от разпространението на коронавируса

на национално ниво.
 

Последни новини