Уведомление

Относно установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели по показател манган гр. Симеоновград, ВиК ЕООД гр. Хасково уведомява населението да ограничи ползването на водата за питейни нужди.

От 07.08.2019 г. ВиК ЕООД гр. Хасково ще доставя вода с питейни качества от регламентиран водоизточник с водоноска, позиционирана на паркинга пред Общината.

Извършва се учестен мониторинг съгласуван с РЗИ Хасково

Последни новини

 • Съобщение

  Поради изтичане срока на действие на разрешително за водовземане от подземни… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № Ц-32 от 30.12.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с актуалиация на база данни в дейност "Инкасо". За… (още)

 • Съобщение

  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на… (още)