Съобщение

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 5, чл. 43, чл. 44 от Закона за измервания, Заповед №441/ 13. 10. 2011г. на председателя на Българския институт по метрология и чл. 261 и чл.273 от Наредбата за средствата  за измервания водомерите подлежат на последваща проверка, а именно:

 

-         водомери Qn≤15m³/h – 5години

-         водомери Qn≥15m³/h – 2години

 

Служител на Дружеството ще уведомява потребителя с предписание за необходимостта от проверка, в случаите когато водомерът Ви е без метрологична, нарушена или изтекла пломба

За Ваше улеснение „Водоснабдяване и Канализация”ЕООД гр. Хасково, предлага комплексна услуга включваща демонтаж, транспорт до лицензирана лаборатория за проверка и монтаж на  проверения водомер. На мястото на демонтирания водомер ще бъде монтиран временно оборотен отговарящ на ЗИ уред.

Индивидуалните  водомери са собственост на потребителя и проверката се извършва за негова сметка.

Потребителите получили предписание, могат да заявят проверката в  Център за работа с клиенти на Дружеството на телефон:  

- 038/ 501612    

- 038/ 501613

Последни новини

 • Съобщение

  Поради изтичане срока на действие на разрешително за водовземане от подземни… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № Ц-32 от 30.12.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с актуалиация на база данни в дейност "Инкасо". За… (още)

 • Съобщение

  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на… (още)