СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със заповед  № РД-033-12/29.06.2017г на Министерство на Здравеопазването,Регионална Здравна Инспекция Хасково ,касаеща отмяна на ограничението за ползването на питейна вода в гр. Хасково ,ВиК уведомява населението,че от 29.06.2017г се отменя ограничението за ползване на водата от водопроводната мрежа на гр.Хасково за питейни нужди и приготвяне на храна.От същата дата се отменя осигуряването на питейна вода с водоноски за населението.

Последни новини