СЪОБЩЕНИЕ

 1. В изпълнение на писмо с Изх.№ В-1403/09.05.2017 г. на Военно формирование „Сухопътно войски” Хасково във връзка с предстоящо учение им връщаме предоставените ни 7 броя водоноски

 2. Село Брягово остава без водоноска.

 3. В изпълнение на Предписание Изх.№48-A/13.04.2017год. на РЗИ гр.Хасково водоноски с изследвана вода  са разпределени в следните пунктове на град Хасково:

3.1 От 08:00 до 13:00 часа 

-    Старчески дом кв.Кенана

-    кв. Болярово – магазин „Нолев”

-       Кафене Роял – паркинг

-    кв. Хисаря – ул. Пещера

-    МБАЛ гр.Хасково

-    ул. Могила – зад блок 27

 3.2 От 13:30 до 18:30 часа

-       кв. Кенана  - пред ресторант Кенана

-       Градска градина – ул.Ангел Кънчев

-       кв.Червена стена

-       бул.Илинден

-       кв. Овчарски – до клуба

-       АГО кв.Република

 4. Уведомяваме населението на гр.Хасково да ограничи ползването на питейната вода  за питейни нужди и приготвяне на храна

 5. Извършва се учестен мониторинг, съгласуван с Междуведомствената комисия на всички водовземни съоръжения, подаващи вода за питейно-битови цели за гр.Хасково.

        След излизане на резултатите от изследванията, населението на гр.Хасково ще бъде уведомявано своевременно.

Последни новини