Уведомление

Във връзка с възникнала авария на напорен водопровод в участъка на новоизграденото от фирма „Терна” пресичане на водопровод Ф377 стонама със жп линията на км 256+168 – обект: „Реконструкция и електрификация на отсечката Димитровград – Харманли” водоснабдяването на Симеоновград ще бъде нарушено.

До отстраняване на аварията от фирма „Терна ще бъдът осигурени водоноски от „ВиК” ЕООД Хасково.

След възстановяване на водоподаването е възможно влошаване качеството на водата.

Последни новини

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № Ц-32 от 30.12.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с актуалиация на база данни в дейност "Инкасо". За… (още)

 • Съобщение

  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на… (още)

 • Съобщение

  По повод на изнесената днес, на сайта на Областна администрация информация, е… (още)