УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и електрификация на отсечка Димитровград-Харманли” по пресичане на ЖП линията с водопровод Ф377мм стомана на километър 256+168, „ВиК” ЕООД Хасково ще спре водоподаването по водопровода захранващ с вода гр. Симеоновград за периода от 17.05.2016 г. до 19.05.2016 г.  по искане на Фирма „Терна” съгласно тяхно писмо с изх. № 3112/11.05.2016 г.

За периода на изпълнението на монтажните работи, водоснабдяването на гр. Симеоновград ще бъде нарушено и след възстановяването му е възможно влошаване качествата на водата. Осигурени са водоноски.

Последни новини