УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и електрификация на отсечка Димитровград-Харманли” по пресичане на ЖП линията с водопровод Ф377мм стомана на километър 256+168, „ВиК” ЕООД Хасково ще спре водоподаването по водопровода захранващ с вода гр. Симеоновград за периода от 17.05.2016 г. до 19.05.2016 г.  по искане на Фирма „Терна” съгласно тяхно писмо с изх. № 3112/11.05.2016 г.

За периода на изпълнението на монтажните работи, водоснабдяването на гр. Симеоновград ще бъде нарушено и след възстановяването му е възможно влошаване качествата на водата. Осигурени са водоноски.

Последни новини

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № Ц-32 от 30.12.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с актуалиация на база данни в дейност "Инкасо". За… (още)

 • Съобщение

  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на… (още)

 • Съобщение

  По повод на изнесената днес, на сайта на Областна администрация информация, е… (още)