УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с наложителна спешна смяна на стълб № 45 от въздушна линия 110 киловолта „Малево – Пясъчево” от мрежата на ЕСО Хасково е необходимо изключване и обезопасяване на Електропровод 20 киловолта „Пясъчни кариери” ЕВН ЕР ЕАД, КЕЦ Димитровград, който захранва Помпена станция Симеоновград (подаваща вода за град Симеоновград и село Преславец).

По искане на ЕСО Хасково, периода за подмяна на стълба е обявен от 12.03.2016 г.  до 14.03.2016 г. включително от 08.30 ч. до 16.00 часа.

Възможно е нарушаване на водоснабдяването и влошаване качествата на водата.

Последни новини