УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с наложителна спешна смяна на стълб № 45 от въздушна линия 110 киловолта „Малево – Пясъчево” от мрежата на ЕСО Хасково е необходимо изключване и обезопасяване на Електропровод 20 киловолта „Пясъчни кариери” ЕВН ЕР ЕАД, КЕЦ Димитровград, който захранва Помпена станция Симеоновград (подаваща вода за град Симеоновград и село Преславец).

По искане на ЕСО Хасково, периода за подмяна на стълба е обявен от 12.03.2016 г.  до 14.03.2016 г. включително от 08.30 ч. до 16.00 часа.

Възможно е нарушаване на водоснабдяването и влошаване качествата на водата.

Последни новини

 • Съобщение

  Поради изтичане срока на действие на разрешително за водовземане от подземни… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № Ц-32 от 30.12.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с актуалиация на база данни в дейност "Инкасо". За… (още)

 • Съобщение

  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на… (още)