УВЕДОМЛЕНИЕ

Поради обезопасяване на електросъоръженията на EVN на 27,28 и 29.01.2016 г. без ел. захранване ще остане ПС Симеоновград – захранваща град Симеоновград и село Преславец във часовете от 08.30 до 16.30 часа. Възможно е нарушаване на водоснабдяването и влошаване качествата на водата.

Последни новини