УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТНОСНО:  Справка към 29.03.2015 14:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на повишаване нивото на река Марица от обилното снеготопене.

 

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:    

Район Харманли:

ПС Момково е залята и спряна – захранваща селата Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево;

Осигурена е водоноска.

 

 

 Район Любимец:

ПС Момково е залята и спряна – захранваща селата Васково и Оряхово;

Осигурена е водоноска.

 

Район Свиленград:

 

Поради повишаване на нивото на р. Марица водата прелива през дигата и наводнява помпена станция Момково. Помпената станция е залята и спряна и в резултат на това са засегнати 19 населени места от 3 Общини, както следва:

 

Община Свиленград: Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

Осигурена е водоноска за бежанския център село Пъстрогор

Осигурени са водоноски за населените места захранвани от ПС Момково

Последни новини