УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТНОСНО:  Справка към 10.03.2015 08:00 часа за ситуацията в Област Хасково, в резултат на проливните дъждове и обилните снеговалежи на 06.03.2015 и 07.03.2015 г.

 

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

 

Прекъснато е ел. захранването и са спрени Помпените станции както следва:

 

 

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

 

ПС Акмара – захранваща селата Долно Ботеви, Тънково и Голям Извор са със нарушено водоснабдяване;

ПС Горно Войводино – захранваща с.Горно Войводино е с нарушено водоснабдяване;

ПС Книжовник – захранващ селата Книжовник, Манастир, Долно войводино и Царева поляна са с нарушено водоснабдяване;

ПС Вълканово – захранваща селата Минерални бани, Татарево, Долно Брястово, Горно Брястово, Спахиево, Колец, Горно и Долно Сираково които са с нарушено водоснабдяване;

ПС Сираково – захранващо селата Горно и Долно Сираково са с нарушено водоснабдяване;

ПС Криво поле – захранваща селата Криво поле и Момино са със  нарушено водоснабдяване;

ПС Светослав – захранващ селата Светослав и Бял Кладенец са с нарушено водоснабдяване;

ПС Караманци – захранваща селата Караманци, Боян Ботево, Ангел Войвода които са, с нарушено водоснабдяване и село Винево;

ПС Ангел Войвода – захранваща селата Ангел Войвода и Винево. Ангел Войвода е с нарушено водоснабдяване;

ПС Сусам – захранваща село Сусам е с нарушено водоснабдяване;

ПС Сърница – захранваща село Сърница е с нарушено водоснабдяване;

ПС Мандра – захранваща село Мандра е с нарушено водоснабдяване;

ПС Зорница – захранваща село Зорница е с нарушено водоснабдяване;

ПС Текето – захранваща село Текето и Тракиец които са с нарушено водоснабдяване;

ПС Козлец – захранващо село Козлец е с нарушено водоснабдяване;

ПС Гълъбец – захранващи село Гълъбец е с нарушено водоснабдяване;

Село Елена от ПС Славяново е с нарушено водоснабдяване;

 

Район Харманли:

 

ПС Момково е залята и спряна – захранваща селата Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево които са с нарушено водоснабдяване;

ПС Славяново – захранваща селата Славяново и Елена които са с нарушено водоснабдяване;

 

 Район Любимец:

ПС Момково е залята и спряна – захранваща селата Васково и Оряхово които са с нарушено водоснабдяване;

ПС Вълче поле – захранваща селата Вълче поле и Дъбовец;

 

Район Свиленград:

 

ПС Студена 2 – захранваща село Студена и Дервишка Могила са с нарушено водоснабдяване;

 

Поради повишаване на нивото на р. Марица водата продължава да прелива през дигата и наводнява помпена станция Момково. Помпената станция е спряна и в резултат на това са засегнати 19 населени места от 3 Общини, както следва:

 

Община Свиленград: Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

Населени места  са с нарушено водоснабдяване.

Осигурена е водоноска.

Осигурена е водоноска за бежанския център село Пъстрогор

 

Район Маджарово:

ПС Странджево – захранваща Маджарово и селата Странджево и Бряговец;

 ПС Бориславци – захранваща село Бориславци;

 ПС Малки воден – захранваща село Малки воден;

 ПС Долни главанак – захранваща селата Долни главанак и Златоустово;

 ПС Тополово – захранваща селата Тополово, Ръженово, Долно съдиево,   Долни главанак и Златоустово;

ПС Селска поляназахранваща село Селска поляна;

ПС Долно садиево – захранваща село Долно съдиево;

ПС Горно поле – захранваща село Горно поле;

Населени места  са с нарушено водоснабдяване.

 

Район Ивайловград:

 

ПС Железино – захранващо селата Пелевун, Кондово, Железино, Ленско и Пастрок са с нарушено водоснабдяване;

Последни новини