УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТНОСНО:  Справка към 09.03.2015 09:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и обилните снеговалежи на 06.03.2015 и 07.03.2015 г.

 

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

 

Прекъснато е ел. захранването и са спрени Помпените станции както следва:

 

 

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

 

ПС Акмара – захранваща селата Долно Ботеви, Тънково и Голям Извор са със нарушено водоснабдяване;

ПС Горно Войводино – захранваща с.Горно Войводино;

ПС Малево – захранваща село Малево е с нарушено водоснабдяване;

ПС Книжовник – захранващ селата Книжовник, Манастир, Долно войводино и Царева поляна;

Селата Книжовник и Манастир са с нарушено водоснабдяване.

ПС Родопи – захранваща селата Родопи, Стойково и Любеново;

Село Родопи е с нарушено водоснабдяване;

ПС Вълканово – захранваща селата Минерални бани, Татарево, Долно Брястово, Горно Брястово, Спахиево, Колец, Горно и Долно Сираково които са с нарушено водоснабдяване;

ПС Горски Извор – захранваща селата Минерални бани, Татарево, Долно Брястово, Горно Брястово, Спахиево, Колец, Горно и Долно Сираково които са с нарушено водоснабдяване;

ПС Сираково – захранващо селата Горно и Долно Сираково са с нарушено водоснабдяване;

ПС Узунджово – захранваща село Узунджово е с нарушено водоснабдяване;

ПС Корен – захранващо село Корен е с нарушено водоснабдяване;

ПС Динево – захранващо село Динево е с нарушено водоснабдяване

ПС Криво поле – захранваща селата Криво поле и Момино. Момино е с  нарушено водоснабдяване;

ПС Светослав – захранващ селата Светослав и Бял Кладенец;

ПС Караманци – захранваща селата Караманци, Боян Ботево, Ангел Войвода които са, с нарушено водоснабдяване и село Винево;

ПС Ангел Войвода – захранваща селата Ангел Войвода и Винево. Ангел Войвода е с нарушено водоснабдяване;

ПС Сусам – захранваща село сусам е с нарушено водоснабдяване;

ПС Сърница – захранваща село Сърница;

ПС Мандра – захранваща село Мандра е с нарушено водоснабдяване;

ПС Зорница – захранваща село Зорница;

ПС Текето – захранваща село Текето и Тракиец които са с нарушено водоснабдяване;

Село Елена от ПС Славяново е с нарушено водоснабдяване;

 

Район Харманли:

 

ПС Момково е залята и спряна – захранваща селата Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево които са с нарушено водоснабдяване;

ПС Черна Могила – захранваща селата Черна могила и Орешец са с нарушено водоснабдяване;

ПС Славяново – захранваща селата Славяново и Елена които са с нарушено водоснабдяване;

ПС Иваново – захранваща селата Иваново, Смирненски, Върбово, Лешниково които са с нарушено водоснабдяване;

Село Поляново от ПС Брягово е с нарушено водоснабдяване;

ПС Българин е залята и спряна – захранваща селата Българин, Богомил, Доситеево, Коларово, Шишманово, Рогозиново, Овчарово, Тянево които са с нарушено водоснабдяване;

 

 Район Любимец:

ПС Момково е залята и спяна – захранваща селата Васково и Оряхово които са с нарушено водоснабдяване;

ПС Малко Градище – захранваща село Малко Градище;

ПС Вълче поле – захранваща селата Вълче поле и Дъбовец;

 

Район Свиленград:

 

Поради повишаване на нивото на р. Марица водата продължава да прелива през дигата и наводнява помпена станция Момково. Помпената станция е спряна и в резултат на това са засегнати 19 населени места от 3 Общини, както следва:

 

Община Свиленград: Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

Населени места  са с нарушено водоснабдяване.

Осигурена е водоноска.

Осигурена е водоноска за бежанския център село Пъстрогор

 

 

Район Симеоновград:

 

ПС Свирково – захранващо селата Свирково и Дряново;

ПС Азмака – захранваща село Навъсен;

Село Константиново от ПС Брягово е с нарушено водоснабдяване;

Село Тянево от ПС Българин е с нарушено водоснабдяване;

 

Район Маджарово:

ПС Странджево, ПС Бориславци, ПС Малки воден, ПС Долни главанак, ПС Тополово, ПС Селска поляна, ПС Долно садиево, ПС Горно поле;

Населени места  са с нарушено водоснабдяване.

Последни новини