УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТНОСНО:  Справка към 08.03.2015 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и обилните снеговалежи през последните денонощия.

 

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

 

Прекъснато е ел. захранването и са спрени Помпените станции както следва:

 

Район Хасково:

 

ПС Извора, ПС Узунджово 2, ПС Северна зона;

ПС Болярово – захранваща кв. Болярово и село Въгларово който са с нарушено водоснабдябане;

С нарушено водоснавдяване са кварталите Младежки хълм, Тракийски, Младежки и Овчарски.

 

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

 

ПС Горно Войводино – захранваща с.Горно Войводино;

ПС Малево – захранваща село Малево е с нарушено водоснабдяване;

ПС Книжовник – захранващ селата Книжовник, Манастир, Долно войводино и Царева поляна;

Селата Книжовник и Манастир са с нарушено водоснабдяване.

ПС Родопи – захранваща селата Родопи, Стойково и Любеново;

ПС Вълканово – захранваща селата Минерални бани, Татарево, Долно Брястово, Горно Брястово, Спахиево, Колец, Горно и Долно Сираково които са с нарушено водоснабдяване;;

ПС Горски Извор – захранваща селата Минерални бани, Татарево, Долно Брястово, Горно Брястово, Спахиево,, Колец, Горно и Долно Сираково които са с нарушено водоснабдяване;

ПС Сираково – захранващо селата Горно и Долно Сираково са с нарушено водоснабдяване;

ПС Брягово – захранваща селата Брягово, Поляново, Александрово и Константиново е с нарушено водоснавдяване;

ПС Узунджово – захранваща село Узунджово е с нарушено водоснабдяване;

ПС Корен – захранващо село Корен е с нарушено водоснавдяване;

ПС Динево – захранващо село Динево е с нарушено водоснабдяване

ПС Криво поле – захранваща селата Криво поле и Момино. Момино е с  нарушено водоснабдяване;

ПС Светослав – захранващ селата Светослав и Бял Кладенец;

ПС Караманци – захранваща селата Караманци, Боян Ботево, Ангел Войвода и Винево;

ПС Ангел Войвода – захранваща селата Ангел Войвода и Виневи;

ПС Сусам – захранваща село сусам е с нарушено водоснавдяване;

ПС Сърница – захранваща село Сърница;

Село Елена от ПС Славяново е с нарушено водоснабдяване;

ПС Славяново – захранваща село Елена;

 Район Харманли:

 

ПС Момково е залята и спряна – захранваща селата Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево които са с нарушено водоснабдяване;

Селата Черна могила и Орешец са с нарушено водоснабдяване;

ПС Славяново – захранваща селата Славяново и Елена които са с нарушено водоснабдяване;

ПС Иваново – захранваща селата Иваново, Смирненски, Върбово, Лешниково които са с нарушено водоснабдяване;

Село Поляново от ПС Брягово е с нарушено водоснабдяване;

 

 Район Любимец:

ПС Момково – захранваща селата Васково и Оряхово които са с нарушено водоснабдяване;

ПС Малко Градище – захранваща село Малко Градище;

ПС Вълче поле – захранваща селата Вълче поле и Дъбовец;

 

 

Район Свиленград:

 

Поради повишаване на нивото на р. Марица водата прелива през дигата и наводнява помпена станция Момково. Помпената станция е спряна и в резултат на това са засегнати 19 населени места от 3 Общини, както следва:

 

Община Свиленград: Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

Населени места  са с нарушено водоснабдяване.

 

Район Симеоновград:

 

ПС Свирково – захранващо селата Свирково и Дряново;

ПС Азмака – захранваща село Навъсен;

Село Константиново от ПС Брягово е с нарушено водоснабдяване;

 

 

Район Маджарово:

ПС Странджево, ПС Бориславци, ПС Малки воден, ПС Долни главанак, ПС Тополово, ПС Селска поляна, ПС Долно садиево, ПС Горно поле;

Населени места  са с нарушено водоснабдяване.

 

Последни новини

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № Ц-32 от 30.12.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г., за утвърждаване на… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с актуалиация на база данни в дейност "Инкасо". За… (още)

 • Съобщение

  „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на… (още)

 • Съобщение

  По повод на изнесената днес, на сайта на Областна администрация информация, е… (още)