УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТНОСНО:  Справка към 07.03.2015 17:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове и обилните снеговалежи през последните денонощия.

 

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

 

Прекъснато е ел. захранването и са спрени Помпените станции както следва:

 

Район Хасково:

 

ПС Извора, ПС Узунджово 2, ПС Северна зона, ПС Ябълково(първи подем);

ПС Болярово – захранваща кв. Болярово и село Въгларово който са с нарушено водоснабдябане;

С нарушено водоснавдяване са кварталите Дружва 1, Куба, Младежки хълм, Тракийски, Младежки и Овчарски.

 

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

 

ПС Горно Войводино – захранваща с.Горно Войводино;

ПС Малево – захранваща село Малево е с нарушено водоподаване;

ПС Книжовник – захранващ селата Книжовник, Манастир, Долно войводино и Царева поляна;

Селата Книжовник и Манастир са с нарушено водоподаване.

ПС Родопи – захранваща селата Родопи и Любеново;

ПС Вълканово – захранваща селата Минерални бани, Татарево, Долно Брястово, Горно Брястово, Спахиево, Татарево, Колец, Горно и Долно Сираково;

ПС Горски Извор – захранваща селата Минерални бани, Татарево, Долно Брястово, Горно Брястово, Спахиево, Татарево, Колец, Горно и Долно Сираково;

ПС Сираково – захранващо селата Горно и Долно Сираково са с нарушено водоснабдяване;

ПС Брягово – захранваща селата Брягово, Поляново, Александрово и Константиново е с нарушено водоснавдяване;

ПС Узунджово – захранваща село Узунджово е с нарушено водоснабдяване;

ПС Корен – захранващо село Корен е с нарушено водоснавдяване;

ПС Динево – захранващо село Динево;

ПС Криво поле – захранваща селата Криво поле и Момино;

ПС Светослав – захранващ селата Светослав и Бял Кладенец;

 Район Харманли:

 

ПС Момково е залята и спряна – захранваща селата Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево;

Селата Черна могила и Орешец са с нарушено водоснабдяване;

ПС Славяново – захранваща селата Славяново и Елена;

ПС Иваново – захранваща селата Иваново, Смирненски, Върбово, Лешниково;

Село Поляново от ПС Брягово е с нарушено водоснабдяване;

 

 Район Любимец:

ПС Момково – захранваща селата Васково и Оряхово

 

Район Свиленград:

 

Поради повишаване на нивото на р. Марица водата прелива през дигата и наводнява помпена станция Момково. Помпената станция е спряна и в резултат на това са засегнати 19 населени места от 3 Общини, както следва:

 

Община Свиленград: Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

Район Симеоновград:

 

ПС Симеоновград е залята и спряна – захранваща гр.Симеоновград и с. Преславец от общ.Харманли;

ПС Свирково – захранващо селата Свирково и Дряново;

ПС Азмака – захранваща село Навъсен;

 

 

 

Район Маджарово:

ПС Странджево, ПС Бориславци, ПС Малки воден, ПС Долни главанак, ПС Тополово, ПС Селска поляна, ПС Долно садиево, ПС Горно поле;

Няма населени места в селата от Маджарово с нарушено водоподаване.

 

Последни новини