УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТНОСНО:  Справка към 05.02.2015 9:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

 

Нарушено е водоснабдяването на населени места водоснабдени от залетите и спрени помпени станции

 

 

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

 

Възстановено е водоподаването за:

Село Малево – захранвано от ПС Малево

Селата Родопи, Стойково и Любеново -  захранвани от ПС Родопи

Селата Брягово, Александрово, Константиново и Поляново -  захранвани от ПС Брягово

Препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

 

 

Район Харманли

 ПС Момково е залята и спряна – захранваща селата Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

Осигурена е водоноска.

 

Възстановено е водоподаването за:

Селата Иваново, Върбово, Смирненци и Лешниково – захранвани от ПС Иваново

Селата Българин, Богомил, Доситеево, Коларово, Шишманово, Рогозиново, Овчарово, Тянево – захранвани от ПС Българин

Село Поляново – захранвано от ПС Брягово

Препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

 

Район Любимец:

ПС Момково е залята и спряна – захранваща селата  Васково, Оряхово. Осигурена е водоноска.

ПС Вълче поле е залята и спряна - захранващи селата Дъбовец и Вълче поле, на които водоснабдяването не е нарушено.

 

Възстановено е водоподаването за:

Гр. Любимец – захранвано от ПС Любимец

Селата Белица и Лозен – захранвани от ПС Белица

Селата Георги Добрево и Йерусалимово – захранвани от ПС Георги Добрево

Препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

 

Район Свиленград:

 

Водата от р. Марица през дигата към ПС Момково спря да прелива. Извършват се ремонтно възстановителни работи.

Помпената станция е спряна и в резултат на това 19 населени места от 3 Общини са без вода, както следва:

 

Община Свиленград: Момково, Димитриче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черпово, Дрипчево.

Осигурена е водоноска за бежанския център село Пъстрогор

Осигурени са водоноски за населените места захранвани от ПС Момково

 

 

Възстановено е водоподаването за:

Село Сива река – захранвано от ПС Сива река

Селата Капитан Андреево и Генералово – захранвани от ПС Капитан Андреево

Препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

 

Район Маджарово:

ПС Бориславци е залята и спряна - захранваща село Бориславци;

ПС Тополово е залята и спряна -  захранваща селата Тополово, Ръженово, Долно Съдиево, Долни Главанак и Златоустово.

 

Район Ивайловград:

Възстановено е водоподаването за:

Селата Долно Луково и Горно Луково – захранвани от ПС Долно Луково

Село Меден бук – захранвано от ПС Меден бук

Гр. Ивайловград и село Славеево – захранвани от ПС Славеево

Препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

 

Район Симеоновград:

 

Възстановено е водоподаването за:

Село Константиново – захранвано от ПС Брягово

Село Тянево – захранвано от ПС Българин

Препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

Последни новини