УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТНОСНО:  Справка към 04.02.2015 9:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

 

Нарушено е водоснабдяването на населени места водоснабдени от залетите и спрени помпени станции

 

 

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

ПС Брягово е залята и спряна -  захранваща селата Брягово, Александрово, Константиново и Поляново

 

Възстановено е водоподаването за:

Село Малево – захранвано от ПС Малево

Селата Родопи, Стойково и Любеново -  захранвани от ПС Родопи

Препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

 

 

Район Харманли

 ПС Момково е залята и спряна – захранваща селата Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

ПС Иваново е залята и спряна – захранваща селата Иваново, Върбово, Смирненци и Лешниково;

ПС Българин е залята и спряна – захранваща селата Българин, Богомил, Доситеево, Коларово, Шишманово, Рогозиново, Овчарово, Тянево;

 

ПС Брягово е залята и спряна – захранваща село Поляново

 

 

Район Любимец:

ПС Момково е залята и спряна – захранваща селата  Васково, Оряхово.

ПС Вълче поле е залята и спряна - захранващи селата Дъбовец и Вълче поле.

ПС Георги Добрево е залята и спряна – захранваща селата Георги Добрево и Йерусалимово

 

Възстановено е водоподаването за:

Гр. Любимец – захранвано от ПС Любимец

Селата Белица и Лозен – захранвани от ПС Белица

Препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

 

Район Свиленград:

 

Поради повишаване на нивото на р. Марица вода продължава да прелива през дигата и залива помпената станция Момково.Помпената станция е спряна захранваща 19 населени места от 3 Общини.

 

Община Свиленград: Момково, Димитриче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черпово, Дрипчево.

Осигурена е водоноска за бежанския център село Пъстрогор

 

 

Възстановено е водоподаването за:

Село Сива река – захранвано от ПС Сива река

Селата Капитан Андреево и Генералово – захранвани от ПС Капитан Андреево

Препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

 

Район Маджарово:

ПС Бориславци е залята и спряна - захранваща село Бориславци;

ПС Тополово е залята и спряна -  захранваща селата Тополово, Ръженово, Долно Съдиево, Долни Главанак и Златоустово.

 

Район Ивайловград:

Възстановено е водоподаването за:

Селата Долно Луково и Горно Луково – захранвани от ПС Долно Луково

Село Меден бук – захранвано от ПС Меденбук

Гр. Ивайловград и село Славеево – захранвани от ПС Славеево

Препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

 

Район Симеоновград:

 

ПС Брягово е залята и спряна – захранваща село Константиново.

Последни новини