УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТНОСНО:  Справка към 02.02.2015 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

 

Нарушено е водоснабдяването на следните населени места

 

 

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

ПС Родопи е залята и спряна – захранваща селата Родопи, Стойково и Любеново

ПС Брягово е залята и спряна -  захранваща селата Брягово, Александрово, Константиново и Поляново

ПС Малево е залята и спряна -  захранваща село Малево

 

 

Район Харманли

 ПС Момково е залята и спряна – захранваща селата Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

ПС Иваново е залята и спряна – захранваща селата Иваново, Върбово, Смирненци и Лешниково;

ПС Българин е залята и спряна – захранваща селата Българин, Богомил, Доситеево, Коларово, Шишманово, Рогозиново, Овчарово, Тянево;

 

ПС Брягово е залята и спряна – захранваща село Поляново

 

 

Район Любимец:

ПС Момково е залята и спряна – захранваща селата  Васково, Оряхово.

ПС Вълче поле е залята и спряна - захранващи селата Дъбовец и Вълче поле.

ПС Белица е залята и спряна -  захранваща селата Белица и Лозен

ПС Георги Добрево е залята и спряна – захранваща селата Георги Добрево и Йерусалимово

 

 

 

Район Свиленград:

 

Поради повишаване на нивото на р. Марица вода прелива през дигата и залива помпената станция Момково.Помпената станция е спряна захранваща 19 населени места от 3 Общини.

 

Община Свиленград: Момково, Димитриче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черпово, Дрипчево.

 

ПС Сива река е спряна поради скъсан напорен водопровод – захранваща село Сива река.

ПС Капитан Андреево е спряна поради прекъснато ел. захранване – захранваща Капитан Андреево и Генералово.

 

Район Маджарово:

ПС Бориславци е залята и спряна - захранваща село Бориславци;

ПС Тополово е залята и спряна -  захранваща селата Тополово, Ръженово, Долно Съдиево, Долни Главанак и Златоустово.

 

Район Ивайловград:

ПС Меден бук е залята и спряна – захранваща село Меден бук

ПС Долно луково е залата и спряна – захранваща селата Долно луково и Горно луково

ПС Славеево е залята и спряна – захранваща гр. Ивайловград и село Славеево.

 

Район Симеоновград:

 

ПС Брягово е залята и спряна – захранваща село Константиново.

 

Последни новини