УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТНОСНО:  Справка към 01.02.2015 10:00 часа за ситуацията в областта, в резултата на проливните дъждове през последните денонощия.

 

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

 

Поради проливните дъждове от 01.02.2015 г. са залети и спрени Помпени станции. Населени места без вода няма.

 

 

 

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

 

Залети и спрени са помпени станции:

ПС Родопи – захранваща селата Родопи, Стойково и Любеново

ПС Брягово – захранваща село Брягово

 

 

Район Харманли

 

ПС Иваново е залята и спряна – захранваща селата: Иваново, Смирненски, Върбово, Лешниково;

 

 

 

Район Любимец:

ПС Белица – захранващи с. Лозен и с. Белица

ПС Вълче – залята и спряна

ПС Любимец  - залята и спряна.

 

 

 

Район Свиленград:

 

Поради повишаване на нивото на р. Марица вода прелива през дигата и залива помпената станция Момково.Помпената станция е спряна захранваща 19 населени места от 3 Общини.

 

Община Свиленград: Момково, Димитриче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черпово, Дрипчево.

 

ПС Сива река е спряна поради скъсан напорен водопровод – захранваща село Сива река.

 

Район Маджарово:

Залята е ПС Бориславци подаваща вода за с. Бориславци;

Район Ивайловград:

Залети са помпените станции

ПС Меден бук,  ПС Долно луково – захранваща селата Меден бук, Долно Луково и Горно Луково

 

 

Последни новини