УВЕДОМЛЕНИЕ

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

 

Район Хасково

    

РЗИ-Хасково не възразява да се използва водата за питейно-битови нужди от 12:00 часа на 16.12.2014 г. за гр. Хасково.

 

 

 

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

Възстановено е водоподаването на селата Минерални бани, Татарево, Горно брястово, Долно брястово.

РЗИ-Хасково не възразява да се използва водата за питейно-битови нужди от 12:00 часа на 30.12.2014 г. за гр. Хасково.

 

 

 

Район Харманли

 Възстановено е водоподаването за селата Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево от ПС Момково.

РЗИ-Хасково не възразява да се използва водата за питейно-битови нужди от 12:00 часа на 30.12.2014 г. за гр. Хасково.

 

 

Район Любимец:

Възстановено е водоподаването за селата  Васково, Оряхово от ПС Момково.

РЗИ-Хасково не възразява да се използва водата за питейно-битови нужди от 12:00 часа на 30.12.2014 г. за гр. Хасково.

 

 

 

Район Свиленград:

 

Възстановено е  водоподаването от ПС Момково захранваща 19 населени места от 3 Общини:

 

Община Свиленград: Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

 

РЗИ-Хасково не възразява да се използва водата за питейно-битови нужди от 12:00 часа на 30.12.2014 г. за гр. Хасково.

Последни новини