УВЕДОМЛЕНИЕ

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

 

Район Хасково

    

РЗИ-Хасково не възразява да се използва водата за питейно-битови нужди от 12:00 часа на 16.12.2014 г. за гр. Хасково.

 

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

Възстановено е водоподаването на селата Минерални бани, Татарево, Горно брястово, Долно брястово.

Съгласно предписания на РЗИ препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

 

Район Харманли

 Възстановено е водоподаването за селата Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево от ПС Момково. Осигурена е водоноска.

 

 

Район Любимец:

Възстановено е водоподаването за селата  Васково, Оряхово от ПС Момково. Осигурена е водоноска.

ПС Георги Добрево е залята и спряна захранваща селата Георги Добрево и Йерусалимово. Осигурена е водоноска.

 

 

 

Район Свиленград:

 

Възстановено е  водоподаването от ПС Момково захранваща 19 населени места от 3 Общини:

 

Община Свиленград: Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

 

Препоръчваме на жителите да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

За засегнатите села са осигурени водоноски.

Осигурена е водоноска за бежанския център село Пъстрогор

 

ПС Лъв чешма - захранваща гр. Свиленград, с. Капитан Андреево и  с. Генералово е с намалено водоподаване поради заливане и спиране на 1 брои кладенец. Нарушено е водоснабдяването на по горе посочените населените места.

Поради отново повишаване нивото на реката в село Сива река е скъсан водопровод и водоподаването е преустановено.

Последни новини