УВЕДОМЛЕНИЕ

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

 

Район Хасково

 

Възстановено е водоподаването във всички квартали на гр. Хасково.

Съгласно предписания на РЗИ препоръчваме на жителите в тях да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

    

 

 

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

Възстановено е водоподаването на селата Минерални бани, Татарево, Горно брястово, Долно брястово.

Съгласно предписания на РЗИ препоръчваме на жителите в тях да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

Район Харманли

 Селата Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево от ПС Момково са без вода. Осигурена е водоноска.

 

Половината от село Поляново е без вода поради водопроводна авария. Осигурена е водоноска.

 

Район Симеоновград:

 

ПС Азмака е залята и спряна подаваща вода за селата Калугерово, Пясъчево, Навъсен и Троян.

 

Район Любимец:

Селата  Васково, Оряхово от ПС Момково са без вода. Осигурена е водоноска.

ПС Вълче поле е отново залята и спряна захранващи селата Дъбовец и Вълче поле. Осигурена е водоноска.

ПС Георги Добрево е залята и спряна захранваща селата Георги Добрево и Йерусалимово.

 

 

 

Район Свиленград:

 

Поради повишаване на нивото на р. Марица водата продължава да прелива през дигата и наводнява помпена станция Момково. Помпената станция е спряна и в резултат на това 19 населени места от 3 Общини са без вода, както следва:

 

Община Свиленград: Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит. За селата са осигурени водоноски.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

Осигурена е водоноска за бежанския център село Пъстрогор

 

ПС Лъв чешма - захранваща гр. Свиленград, с. Капитан Андреево и  с. Генералово е с намалено водоподаване поради заливане и спиране на 2 броя кладенеца. Нарушено е водоснабдяването на по горе посочените населените места.

Последни новини