УВЕДОМЛЕНИЕ

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

 

Район Хасково

 

       След създалата се тежка ситуация с водоснабдяването на гр. Хасково и община Минерални бани, под ръководството на кризисния щаб, председателстван от областния управител  и във  взаимодействие с РЗИ  Хасково, „ВиК”ЕООД  предприе спешни мерки за възстановяване водоподаването на водоснабдителна система Ябълково.

 

Сформирани бяха аварийни екипи за спешното възстановяване на спрените кладенци и помпени станции, които работиха от 18:00 часа на 10.12.2014 г. до 11:00 часа на 11.12.2014 г. В резултат на положените усилия качеството на водата беше подобрено и органите на РЗИ разрешиха да бъде пусната във водопроводната мрежа. През този период бяха осигурени водоноски с питейна вода в с.Минерални бани и с.Татарево, като най-бързо засегнати от прекъсване на водоподаването.

 

Броят на засегнатото от нарушеното водоподаване население в следствие на заливането на кладенците от ВС Ябълково е около 6000 човека на територията на гр. Хасково и община Минерални бани, вместо очакваните 32 500 човека. Съгласно предписания на РЗИ препоръчваме на жителите в тях да не използват водата за пиене и приготвяне на храна до получаване на  допълнителни указания.

 

Водоподаването към град Хасково и община Минерални бани е възстановено в 11:00 часа на 11.12.2014 г.

 

Окончателно нормализиране на водоподаването към всички квартали  се очаква след  20:00 часа на 11.12.2014 г.

 

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

ПС Горно Войводино е залята и спряна, захранваща село  Горно Войводино

Възстановено е водоподаването на селата Минерални бани, Татарево, Горно брястово, Долно брястово. Водата да се използва САМО за санитарно-битови нужди. Осигурени са водоноски за село Минерални бани и село Татарево.

 

 

 

Район Харманли

 Селата Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево от ПС Момково са без вода. Осигурена е водоноска.

ПС Българин е залята и спряна – захранваща селата Българин, Богомил, Доситеево, Коларово, Шишманово, Рогозиново, Овчарово, Тянево. Осигурена е водоноска за село Коларово и село Богомил.

 

Село Поляново е без вода поради водопроводна авария. Осигурена е водоноска.

 

Район Симеоновград:

 

ПС Азмака е залята и спряна подаваща вода за селата Калугерово, Пясъчево, Навъсен и Троян

Село Тянево от ПС Българин е без вода.

 

Район Любимец:

Селата  Васково, Оряхово от ПС Момково са без вода. Осигурена е водоноска.

ПС Вълче поле е отново залята и спряна захранващи селата Дъбовец и Вълче поле.

ПС Георги Добрево е залята и спряна захранваща селата Георги Добрево и Йерусалимово.

 

 

 

Район Свиленград:

 

Поради повишаване на нивото на р. Марица водата продължава да прелива през дигата и наводнява помпена станция Момково. Помпената станция е спряна и в резултат на това 19 населени места от 3 Общини са без вода, както следва:

 

Община Свиленград: Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит. За селата са осигурени водоноски.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

Осигурена е водоноска за бежанския център село Пъстрогор

 

ПС Лъв чешма - захранваща гр. Свиленград, с. Капитан Андреево и  с. Генералово е с намалено водоподаване поради заливане и спиране на 2 броя кладенеца. Нарушено е водоснабдяването на по горе посочените населените места.

Последни новини

 • Съобщение

  ВиК – Хасково уведомява своите клиенти на ул. „Цар Самуил”,… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС, „ВиК” ЕООД… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № Ц-29 от 22.12.2023 г. за утвърждаване на цени… (още)

 • Съобщение

  Авариен ремонт на водопровод по ул. „Странджата” в гр. Хасково.… (още)

 • Съобщение

  Поради изтичане срока на действие на разрешително за водовземане от подземни… (още)