УВЕДОМЛЕНИЕ

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

 

Район Хасково

 

       Уведомяваме Ви, че поради заливане на кладенците в терасата на р.Марица от ВС Ябълково е преустановено водоподаването  от ПС с. Ябълково за град Хасково и община Минерални бани в 10:20 часа на 10.12.2014 г.

       ПС Ябълково подава около 40 % от водата за гр. Хасково, което ще доведе до нарушаване на водоснабдяването за гр. Хасково и община Минерални бани.

      От наводненията са засегната съоръжения на „ВиК” Район Хасково от изключително значение за водоподаването на гр.Хасково. Прекъснат е достъпа до кладенци № 31 до № 36 от водоснабдителна система Ябълково. Износена е земна маса, като са открити част от водопороводния щранг (около 60 метра), подкопани са фундаментите на железни решетъчни стълбове 20 киловолта, захранващи тази група кладенци като на единия е разположен мачтов трафопост, поради което е прекъснато електрозахранването.

 

           Не е възможно да продължи подаването на вода, тъй като е с висока мътност.

          За град Хасково се очаква след 16:00 часа нарушаване на водоснабдяването, а в община Минерални бани вече е преустановено.

          Възстановяване на  нормалния ритъм на водоподаване ще е възможно след оттегляне на повърхностните води на р.Марица и профилактиката на всеки един кладенец до достигане на качества на водата съгласно Наредба № 9 /2001г.  изм. ДВ бр.1/2011г./ и ДВ бр.15 /2012 г./ на МЗ, МРРБ и МОСВ  за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели.

         Населението, което ще бъде засегнато от нарушеното водоподаване ще е 30 000 човека в гр.Хасково във кварталите: Република, Дружба 1, Дружба 2, Орфей, Македонски, Куба, Овчарски, Бадема и Брягови и 2500 човека в община Минерални бани (селата: Минерални бани, Татарево, Горно брястово, Долно брястово) .

Предстои заседание на Кризисния щаб при Областния управител за осигуряване на водоноски с които „ВиК”ЕООД гр.Хасково ще доставя питейна вода на населението в засегнатите райони.

 

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

ПС Родопи е залята и спряна – захранваща селата Родопи, Стойково и Любеново

ПС Горно Войводино е залята и спряна, захранваща село  Горно Войводино

Населението което ще бъде засегнато от нарушеното водоподаване от ПС Ябълково ще е 2500 човека от община Минерални бани за селата Минерални бани, Татарево, Горно брястово, Долно брястово.

 

 

Район Харманли

 Селата Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево от ПС Момково са без вода.

ПС Българин е залята и спряна – захранваща селата Българин, Богомил, Доситеево, Коларово, Шишманово, Рогозиново, Овчарово, Тянево;

 

Село Върбово е без вода поради водопроводна авария.

Село Поляново е без вода поради водопроводна авария.

 

Район Симеоновград:

 

ПС Азмака е залята и спряна подаваща вода за селата Калугерово, Пясъчево, Навъсен и Троян

Село Тянево от ПС Българин е без вода.

 

Район Любимец:

Селата  Васково, Оряхово от ПС Момково са без вода.

ПС Вълче поле е отново залята и спряна захранващи селата Дъбовец и Вълче поле.

 

 

 

Район Свиленград:

 

Поради повишаване на нивото на р. Марица водата продължава да прелива през дигата и наводнява помпена станция Момково. Помпената станция е спряна и в резултат на това 19 населени места от 3 Общини са без вода, както следва:

 

Община Свиленград: Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

 

Поради скъсан  водопровод  в с. Сива река е преустановено водоподаването  на част от населеното място.

 

ПС Лъв чешма - захранваща гр. Свиленград, с. Капитан Андреево и  с. Генералово е с намалено водоподаване поради заливане и спиране на 1 броя кладенец. Нарушено е водоснабдяването на по горе посочените населените места.

Последни новини