УВЕДОМЛЕНИЕ

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

 

Район Хасково

 

От наводненията са засегнати съоръжения на ВиК Район Хасково от изключително значение за водоподаването на гр. Хасково.

Прекъснат е достъпа до кладенци 31 до 36 от водоснабдителна система Ябълково. Износена е земна маса, като са открити част от водопороводния щранг (около 60 метра), подкопани са фундаментите на железни решетъчни стълбове 20 киловолта, захранващи тази група кладенци като на единия е разположен мачтов трафопост, поради което е прекъснато електрозахранването.

 

Поради заливане на кладенците на водоснабдителна тераса на ПС Ябълково е преустановено водоподаването  от ПСПВ с. Ябълково за гр. Хасково и Община Минерални бани.

ПС Ябълково подава около 40 % от водата за гр. Хасково, което ще доведе до нарушаване на водоснабдяването за гр. Хасково и община Минерални бани.

 

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

ПС Родопи е залята и спряна – захранваща селата Родопи, Стойково и Любеново

ПС Горно Войводино е залята и спряна, захранваща село  Горно Войводино

Селата Минерални бани, Татарево, Горно брястово, Долно брястово, Спахиево, Колец, Горно Сираково и Долно Сираково са без вода от ПСПВ с. Ябълково.

 

 

Район Харманли

 Селата Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево от ПС Момково са без вода.

ПС Българин е залята и спряна – захранваща селата Българин, Богомил, Доситеево, Коларово, Шишманово, Рогозиново, Овчарово, Тянево;

 

Село Върбово е без вода поради водопроводна авария.

Село Поляново е без вода поради водопроводна авария.

 

Район Симеоновград:

 

ПС Азмака е залята и спряна подаваща вода за селата Калугерово, Пясъчево, Навъсен и Троян

Село Тянево от ПС Българин е без вода.

 

Район Любимец:

Селата  Васково, Оряхово от ПС Момково са без вода.

ПС Вълче поле е отново залята и спряна захранващи селата Дъбовец и Вълче поле.

 

 

 

Район Свиленград:

 

Поради повишаване на нивото на р. Марица водата продължава да прелива през дигата и наводнява помпена станция Момково. Помпената станция е спряна и в резултат на това 19 населени места от 3 Общини са без вода, както следва:

 

Община Свиленград: Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

 

Поради скъсан  водопровод  в с. Сива река е преустановено водоподаването  на част от населеното място.

 

ПС Лъв чешма - захранваща гр. Свиленград, с. Капитан Андреево и  с. Генералово е с намалено водоподаване поради заливане и спиране на 1 броя кладенец. Нарушено е водоснабдяването на по горе посочените населените места.

Последни новини

 • Съобщение

  ВиК – Хасково уведомява своите клиенти на ул. „Цар Самуил”,… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС, „ВиК” ЕООД… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № Ц-29 от 22.12.2023 г. за утвърждаване на цени… (още)

 • Съобщение

  Авариен ремонт на водопровод по ул. „Странджата” в гр. Хасково.… (още)

 • Съобщение

  Поради изтичане срока на действие на разрешително за водовземане от подземни… (още)