УВЕДОЛМЕНИЕ

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

 

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

ПС Родопи е залята и спряна – захранваща селата Родопи, Стойково и Любеново

ПС Брягово  е залята и спряна– захранваща селата Александрово, Константиново и Поляново и Брягово.

 

 

Район Харманли

 Селата Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево от ПС Момково са без вода.

ПС Българин е залята и спряна – захранваща селата Българин, Богомил, Доситеево, Коларово, Шишманово, Рогозиново, Овчарово, Тянево;

 

Село Върбово и с. Поляново е без вода поради водопроводна авария.

 

Район Симеоновград:

 

Възстановено е водоподаването от ПС Симеоновград за град Симеиновград и с. Преславец. Водата да се използва САМО за битови нужди

ПС Азмака е залята и спряна подаваща вода за селата Калугерово, Пясъчево, Навъсен и Троян

 

Район Любимец:

Селата  Васково, Оряхово от ПС Момково са без вода.

ПС Вълче поле е отново залята и спряна захранващи селата Дъбовец и Вълче поле.

 

 

 

Район Свиленград:

 

Поради повишаване на нивото на р. Марица водата продължава да прелива през дигата и наводнява помпена станция Момково. Помпената станция е спряна и в резултат на това 19 населени места от 3 Общини са без вода, както следва:

 

Община Свиленград: Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

 

Поради скъсан  водопровод  в с. Сива река е преустановено водоподаването  на част от населеното място.

 

ПС Лъв чешма - захранваща гр. Свиленград, с. Капитан Андреево и  с. Генералово е с намалено водоподаване поради заливане и спиране на 2 броя кладенци. Нарушено е водоснабдяването на по горе посочените населените места.

Последни новини

 • Съобщение

  ВиК – Хасково уведомява своите клиенти на ул. „Цар Самуил”,… (още)

 • Съобщение

  Във връзка с чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС, „ВиК” ЕООД… (още)

 • Съобщение

  На основание Решение на КЕВР № Ц-29 от 22.12.2023 г. за утвърждаване на цени… (още)

 • Съобщение

  Авариен ремонт на водопровод по ул. „Странджата” в гр. Хасково.… (още)

 • Съобщение

  Поради изтичане срока на действие на разрешително за водовземане от подземни… (още)