УВЕДОМЛЕНИЕ

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

 

 

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

 

Залети са и спрени помпени станции:

ПС Горно Войводино – захранваща с.Горно Войводино;

 

 

Район Харманли

 Селата Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево от ПС Момково са без вода.

 

Село Върбово е без вода поради водопроводна авария.

 

Район Симеоновград:

 

Възстановено е водоподаването от ПС Симеоновград за град Симеиновград и с. Преславец. Водата да се използва САМО за битови нужди

 

 

Район Любимец:

Селата  Васково, Оряхово от ПС Момково са без вода.

ПС Вълче поле е отново залята и спряна захранващи селата Дъбовец и Вълче поле.

 

 

Район Свиленград:

 

Поради повишаване на нивото на р. Марица водата продължава да прелива през дигата и наводнява помпена станция Момково. Помпената станция е спряна и в резултат на това 19 населени места от 3 Общини са без вода, както следва:

 

Община Свиленград: Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

 

Поради скъсан  водопровод  в с. Сива река е преустановено водоподаването  на част от населеното място.

 

ПС Лъв чешма - захранваща гр. Свиленград, с. Капитан Андреево и  с. Генералово е с намалено водоподаване поради заливане и спиране на 2 броя кладенци. Нарушено е водоснабдяването на по горе посочените населените места.

Последни новини