УВЕДОМЛЕНИЕ

Ситуацията в районите към „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД град Хасково е следната:   

 

Район Хасково:

 

“ПС Извора” и 6 кладенеца от “ПС Източна зона” са залети и спрени.

 

Район „Села”, включващ селата към общините Хасково, Мин.бани и Стамболово:

 

Залети са и спрени помпени станции:

ПС Малево  - захранваща с. Малево

ПС Родопи – захранваща селата Родопи, Стойково и Любеново

ПС Брягово – захранваща селата Александрово, Константиново и Поляново

Прекъснато е ел. захранване за ПС Царева поляна захранваща с. Царева поляна;

 

Район Харманли

 Селата Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево от ПС Момково са без вода.

 

ПС Иваново е залята и спряна – захранваща селата: Иваново, Смирненски, Върбово, Лешниково;

ПС Българин е залята и спряна – захранваща селата Българин, Богомил, Доситеево, Коларово, Шишманово, Рогозиново, Овчарово, Тянево;

 

 

Район Любимец:

Селата  Васково, Оряхово от ПС Момково са без вода.

ПС Белица е залята и спряна – захранваща  с. Лозен и с. Белица

ПС Вълче поле е залята и спряна захранващи селата Дъбовец и Вълче поле.

 

Район Свиленград:

 

Поради повишаване на нивото на р. Марица водата продължава да прелива през дигата и наводнява помпена станция Момково. Помпената станция е спряна и в резултат на това 19 населени места от 3 Общини са без вода, както следва:

 

Община Свиленград: Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит.

Община Любимец: Васково, Оряхово.

Община Харманли: Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

 

Поради скъсани 3  водопровода  в с. Сива река водоподаването  е преустановено.

 

Район Маджарово:

Залята и спряна е ПС Селска поляна подаваща вода за с. Селска поляна;

Район Ивайловград:

Залети и спрени са помпените станции:

ПС Меден бук, ПС Мандрица, ПС Долно луково, ПС Одринци, ПС Славеево

Последни новини