ВиК – Хасково е домакин на демонстрационно събитие на добри инженерни практики, организирано от Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ВиК – Хасково е домакин на демонстрационно мероприятие на добри инженерни практики, включително 3D визуализации в обособената територия на ВиК – Хасково, организирано от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, което ще се проведе днес от 12:30 часа в сградата на дружеството.  По време на събитието ще бъде представено регионалното прединвестиционно проучване на водоснабдяване и канализация област Хасково. Ще бъде направена демонстрация на географска информационна система, внедрена в български ВиК оператори и нейното приложение за предоставяне на информация към потребителите на ВиК услуги, визуализация на строително – монтажни дейности по проекти за реконструкция на съществуващи или изграждане на нови ВиК мрежи и/или системи. Участниците ще имат възможност да се запознаят и с информационна система за управление на активите.

Специално внимание ще бъде отделено на добри практики при избора на мерки за енергийна ефективност във ВиК мрежите и съоръжеията, както и добри практики при внедряване на комплексни мерки за енергийна ефективност в обекти, експлоатирани от ВиК оператори. Ще бъдат разгледани съществуващи добри практики за прилагане на съвременни методи за дистанционно отчитане на водопотреблението. 

Лектори на събитието ще бъдат водещи български специалисти в областта на географските информационни системи, енергийната ефективност и ВиК.
В него ще вземат участие, наред с ВиК – Хасково и представители на ВиК – Стара Загора, ВиК – Смолян, ВиК – Кърджали, както и асоциациите по ВиК в Хасково, Стара Загора, Смолян и Кърджали, община Хасково, община Димитровград и община Свиленград.

Последни новини

 • Съобщение

  15:13, 30 дек 2022
  На основание Решение на КЕВР № Ц-32 от 30.12.2022 г., за утвърждаване на цени без ДДС на водоснабдителните и…
 • Съобщение

  08:57, 31 окт 2022
  На основание Решение на КЕВР № БП-Ц-25 от 27.10.2022 г., за утвърждаване на цени без ДДС на водоснабдителните и…
 • Съобщение

  14:05, 5 окт 2022
  Във връзка с актуалиация на база данни в дейност "Инкасо". За периода от 01 до 31 ноември 2022 г. ще се…

Последни аварии

 • Съобщение

  17:08, 7 яну 2023
  Поради възникнала авария на главен напорен водопровод, от ПС 'ЮГ" захранващ "Кула Юг" в гр.…
 • Съобщение

  (гр. Хасково)

  08:01, 7 яну 2023
  Поради възникнала авария на главен напорен водопровод, от ПС 'ЮГ" захранващ "Кула Юг" в гр.…
 • Съобщение

  (гр. Димитровград)

  12:51, 27 ное 2022
  Поради възникнала авария на хранителен водопровод захранващ гр. Димитровград, водоподаването по високите части в града…