Съобщение

Авария

След почистване в частен имот в район Кенана, гр. Хасково, с механизирана техника, в 17.00 часа на 16.08.2021г. беше спукан водопровод експлоатиран от "ВиК" ЕООД гр. Хасково, минаващ през съответния частен имот. На собственика на имота му е съставен констативен протокол за изтеклите водни количества. Водоподаването в района (пешеходните пресечки под заведение "Калуа" - Кенана), ще бъде преустановено до отстраняване на аварията от страна на Възложителя на изкопните дейности.