Съобщение

Авария

Поради възникнала авария на 11.08.2021 г. в с.Радовец ,ще бъде нарушено водоснабдяването.

След отстраняване на аварията е възможно помътняване на водата.

Прогнозен час на възстановяване на водоснабдяването на 12.08.2021г.