Съобщение

Авария

Поради възникнала авария на Водопровод ПЕВПФ 90 по ул.Ст.Караджа в гр.Свиленград е възможно помътняване на водата.