Съобщение

Авария

Поради възникнала авария на ул.М.Горки в гр.Свиленград е спряно водоподаването по ул.М.Горки и ул.Кочо Честименски.

Прогнозен час на възстановяване на водоподаването - 14,00ч.

След отстраняване на аварията е възможно помътняване на водата.