Съобщение

Авария

Поради възникнала авария във вътрешната водопроводна инсталация в бл. №42-46, ул. "Акация", гр. Хасково, която наводнява блока, до отстраняването й ще бъде спряно водоподаването на 13.02.2021г. от 21.00 часа на следните адреси:

гр. Хасково - ул. "Акация" №42-46; №15; №13; №9; №5

гр. Хасково - бул. 'Васил Левски" №26; №28; №30; №32: №34; №36.

Водоподаването ще бъде възстановено до отстраняването на аварията или до 12.00 часа на 14.02.2021г.